Tuesday, March 13

:: percaya ::

aku percaya untuk setiap .......
perkara punya cerita
punya sebab
punya akibat
punya kesan
punya kesimpulan

aku yakin untuk setiap....
hal yang akan terjadi
yang sedang terjadi
yang baru nak jadi
yang telah terjadi
:: aku pasti mencipta senyuman mahupun menggembirakan hati orang lain itu perkara baik walau untuk perkara mudah.aku tahu tidak wujud sedikit kerugian kerana semua ini sedekah ::"Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving."

No comments:

Post a Comment